Onderzoekend en ontwerpend leren

Leren is nieuwsgierig zijn, vragen stellen, jezelf en elkaar uitdagen. Dat doen we bij ons op school iedere dag! Elk kind is uniek, we begeleiden onze leerlingen in hun zoektocht naar wie ze willen worden of zijn. In onze leeromgeving staan verwonderen en onderzoeken centraal. We maken verbindingen door samen te werken met elkaar en met de wereld om ons heen. We leren de kinderen lef te tonen en ondernemend te zijn, zodat ze eigen keuzes durven maken. Vanuit verwondering – gevolgd door nieuwsgierigheid - leren we leerlingen de goede (onderzoeks)vragen te stellen. Zo kunnen ze op zoek gaan naar antwoorden en leren ze dit toe te passen in de praktijk. Evaluatie en feedback geven zijn hierbij belangrijke onderdelen. Beroepenoriëntatie vinden wij erg belangrijk, daarom is dit geïntegreerd in het onderzoekend en ontwerpend leren.

Kortom: wij bieden alle kinderen een uitdagende leeromgeving, waarin iedereen de ruimte krijgt om talent te laten groeien. ‘Eigenaarschap’ is hierbij een kernbegrip. Deze ontwikkeling van ons onderwijs noemen we ‘Talentontwikkeling’.