veiligheid

Het ervaren van sociale veiligheid wordt als essentiële voorwaarde gezien om je zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Op basisschool Liduina zeggen we in onze visie:

‘We staan voor diversiteit en inclusiviteit, zoals je dat tegenkomt in de maatschappij. Met je eigen mening leer je je daartoe, met wederzijds respect, te verhouden tot elkaar.’

Met die reden vinden we het ook heel belangrijk actief te werken aan de sociale veiligheid in de school. Niet weg te denken in deze tijd is de sociale media, die invloed heeft op de sociale veiligheid.
Wij werken daarom met het protocol ' omgaan met sociale veiligheid en sociale media'.
In dit protocol is te lezen wat het belang is van sociale veiligheid en op welke manier ermee wordt omgegaan in de school. Het tegengaan van pesten is daarin heel belangrijk en wordt een apart hoofdstuk aan besteed. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op sociale media en het gebruik daarvan.
Download hier het protocol.