ouderraad

De Ouderraad (OR) van de Liduina is een zelfstandige vereniging. Zij is een zeer betrokken raad in de school die zich bezighoudt met de activiteiten van de school en de vrijwillige bijdrage die aan ouders/verzorgers wordt gevraagd. Van die bijdrage kunnen de activiteiten bekostigd worden.
De Ouderraad heeft door de ouderbijdrage haar eigen budget en draagt zorg voor de financiën. Eén keer per jaar verantwoordt de Ouderraad zich naar alle ouders/verzorgers van de school door het jaarverslag te presenteren. 

Door het jaar heen zijn er meerdere activiteiten die de Ouderraad organiseert in overleg met het team. Met die reden sluit van het team een collega aan bij de vergaderingen van de Ouderraad. De Ouderraad vergadert ongeveer zes keer per jaar op school. Waar nodig heeft de Ouderraad andere overlegmomenten. 

Ouders/verzorgers kunnen altijd contact leggen met de Ouderraad door een ouder van de OR te benaderen.  Kent u de ouders van de OR niet, dan kunt u altijd een medewerker van de Liduina vragen.

Marloes Pots (voorzitter), Niels Schinkel (penningmeester), Jolien Wermers (secretaris)

Leden: Brigitte Esser, Carla Vije, Jorieke Vije, Kelly Bonnet Naranjo, Madelon Leering, Patrick Bult, Sonja Oudshoorn, Steffanie Levink.