Je ontmoet een team op de Liduina dat graag samenwerkt. Met hetzelfde doel voor ogen heeft elke collega zijn rol en taak. Naast een leidinggevende werkt het team met coördinatoren met ieder hun eigen professionaliteit. Op die manier kan een teamlid ook soleren met zijn eigen ontwikkelde  talent.

Samen wordt scholing op allerlei gebieden gevolgd om hetzelfde doel te bereiken. We staan daarbij voor langdurende ontwikkelingen. Ook wordt collegiale consultatie ingezet. Nieuwe medewerkers krijgen bij aanvang een begeleidingstraject.

We nemen onze professionele rol aan en maken beredeneerde keuzes. Zo kunnen we het altijd uitleggen aan jou.  We hebben een voorbeeldrol en gaan uit van wederzijdse feedback met alle betrokkenen.