Basisschool Liduina; ruimte voor elkaar 

Op basisschool Liduina, school van Katholiek Onderwijs Enschede (KOE), wordt met je gewerkt aan de didactische en sociaal emotionele ontwikkeling. Het doelgerichte onderwijsaanbod geeft je ruimte om te ontdekken, te verwonderen en nieuwsgierig te zijn. Naar jezelf en de wereld om je heen. Groeien kun je altijd en (zelf)reflectie is een middel om dit te bereiken. Je leert je eigen identiteit kennen en hoe deze zich verhoudt tot de maatschappij. Communicatieve vaardigheden maak je je eigen, gerelateerd aan waarden en normen. Die maken ‘samen(werken)’ mogelijk. Jouw leerkracht onderwijst en coacht. Samen stellen we doelen richting het voortgezet onderwijs. Wij hebben vertrouwen in je. Lef mag je dan ook hebben. Dit in een omgeving die rust, veiligheid en plezier uitstraalt.