groep 6

We geven les in spelling/grammatica, rekenen, zaakvakken met daarin lezen, Nederlands en burgerschap. Verkeer, Engels, tekenen en handvaardigheid staan ook op ons programma.

Werkwoordspelling is nieuw in groep 6. En net als in de voorgaande groepen is automatiseren van de plus-, min-, keer- en deelsommen een belangrijk onderdeel bij het rekenen.

Ook werken we op papier en op ons Chromebook. Daardoor kan er veel geoefend worden en krijgen de leerlingen hun werk op niveau.  

Twee keer per week gaan we gymmen in de gymzaal. Eén keer o.l.v. de vakleerkracht en één keer samen met de groepsleerkracht. Ook hebben we één keer per week muziek van de muziekleerkracht

In groep 6 bespreken we voor de eerste keer wat het te verwachten toekomstperspectief is voor het voortgezet onderwijs.