Missie en visie

In 2024 zijn de missie en visie vastgesteld. Ze geven de uitgangspunten weer voor komende ontwikkelingen van de school. Die ook gelieerd zijn aan de ontwikkelingen van het onderwijs en de maatschappij. Een uitdaging gaan wij dan ook niet uit de weg. 

De visie bestaat uit de onderdelen: burgerschap en identiteit - schoolcultuur - leerlingen - ouder/verzorgers - team en professionaliteit - leeromgeving - onderwijsaanbod - didactisch klimaat - pedagogisch klimaat - onderwijsondersteuning en begeleiding - externe contacten

Deel dit bericht