Ouderraad

Onze school heeft een zeer actieve ouderraad (OR). Dankzij de OR – die wordt gekozen door ouders - kunnen we veel extra activiteiten organiseren, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest en het carnavalsfeest. Daar zijn we blij mee! De OR int ook de vrijwillige ouderbijdrage. Naast de OR zijn er nog meer ouders actief. Zo zijn er ouders actief in onze bibliotheek, is er een decogroep en zijn er veegouders, luizenouders en meerij-ouders.
Jaarlijks legt de ouderraad verantwoording af aan alle ouders middels een jaarverslag. Alle ouders krijgen dit verslag digitaal toegestuurd via Social Schools.

Meer weten?
Meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage en de samenstelling van de OR is te vinden in de kalender.