Jouw leerkracht doet ertoe! Hij/zij geeft instructie op de doelen volgens EDI (Expliciete Directe Instructie). Dit betekent dat er in de basis op drie niveaus lesgegeven wordt. Er zijn verschillende werkvormen en er wordt individueel en samengewerkt. Methoden, materialen en andere middelen zijn bronnen om mee te werken aan de doelen. Ook wordt er interne en externe expertise ingezet.