Voor alle groepen voldoet het onderwijs op de Liduina aan de kerndoelen van het basisonderwijs. We werken doelgericht. Naast de vak- en vormingsgebieden is er een geïntegreerde aanpak. Specifiek aanbod is er op burgerschap en identiteit en voor leerlingen met een hoog leerpotentieel. Ontwikkelingen binnen het onderwijs en de maatschappij krijgen een passende plek. Activiteiten staan in relatie tot het onderwijsaanbod.