Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een formele raad voor ouders en leerkrachten. De MR denkt actief mee over beleid en ontwikkelingen binnen onze school. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van alle partijen. Goed onderwijs in een prettige leeromgeving en een toekomstbestendige school staan voorop. De MR komt gemiddeld 7 keer per jaar bijeen. Als ouder of leerkracht bent u van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.
Wilt u iets aan de medezeggenschapsraad voorleggen? U kunt contact opnemen met een van de MR leden of een mail sturen naar liduina-mr@skoe.nl 

De MR van basisschool Liduina bestaat uit drie ouders (namens alle ouders) en drie leerkrachten (namens alle leerkrachten). De MR leden staan vermeld in de kalender.