Hoog leerpotentieel

Op de Liduina zitten leerlingen met een hoog leerpotentieel. In basis is hiervoor aandacht in de eigen groep. In het kort komt het hierop neer:

-Compacten en verrijken van de lesstof

-Andere verrijkende en verdiepende opdrachten

-Werken aan projecten

De leerlingen krijgen instructie op de basisstof om goed te volgen of zij zich de juiste strategieën eigen maken. Daarnaast krijgen zij instructie op de verrijkende en verdiepende opdrachten. 

Ook zijn er leerlingen die hieraan niet voldoende hebben. Zij komen in aanmerking voor groep Expeditie die de Liduina in school heeft. In goep Expeditie is het aanbod gericht op:

-Filosoferen

-Psycho-educatie

-Digitale geletterdheid

-Leerplezier en nieuwsgierigheid

-3e taal

-Executieve vaardigheden

-Schaken

-Met externen (excursies, uitwisseling)