groep 4

Bij rekenen leren we in groep 4 onder andere sommen tot 100 uitrekenen, (digitaal) klokkijken, automatiseren tot 20 en rekenen met geld. Nieuw zijn de tafels. Alle tafels worden aangeboden, de tafels van 1 t/m 5 en 10 dienen aan het eind van het jaar geautomatiseerd te zijn.

Bij taal leren we goede zinnen formuleren, leestekens gebruiken en een aantal verschillende woordsoorten herkennen.

Bij schrijven gaan we vanaf halverwege het schooljaar met een pen schrijven en leren we de hoofdletters.

Nieuw op het rooster zijn dit jaar begrijpend lezen en wereldoriëntatie. Daarnaast staan natuurlijk ook de vakken gym, creatief, verkeer, Engels en muziek nog op het rooster.

In groep 4 krijgen de ouders/verzorgers de gelegenheid hun kind aan te melden voor de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. De organisatie hiervan ligt in handen van de Parochie Maria Vlucht.