Ouders/VERZORGERS

Goede contacten met ouders/verzorgers zijn voor ons onmisbaar. In onze visie zeggen we:

Met jouw ouder(s)/verzorger(s) werken we graag samen. We nemen hen serieus, luisteren naar ze en we dragen zorg voor duidelijke en tijdige informatie. Als school houden we de onderwijsopdracht en de doelen voor ogen. Uitgaan van jouw actuele ontwikkeling en resultaten is wat we doen. Mogelijkheden zijn het uitgangspunt. We kijken ambitieus naar de toekomst.

Dankbaarheid zullen we uiten voor de betrokkenheid en behulpzaamheid van alle ouders/verzorgers. We zijn ons ervan bewust dat ze hun dierbaarste ‘bezit’ aan ons toevertrouwen.