MISSIE EN Visie

Onze missie en visie zijn vastgesteld, waarbij de leerlingpopulatie in ogenschouw is genomen. Wat brengen zij mee naar school en kunnen we op aansluiten en waar zouden we expliciet aandacht aan moeten besteden. De missie en visie zijn het uitgangspunt voor alle ontwikkelingen die uitgezet zijn en nog uitgezet gaan worden de komende jaren. 

De visie kent elf onderdelen die in de subtabbladen te vinden zijn.