De Liduina heeft voor het onderwijs en de onderwijsondersteuning contacten met scholen en instanties. We maken gebruik van elkaars expertise. Vanuit school wordt een advies gegeven als de expertise extern gevonden kan worden. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de externe partner dat deel van de ondersteuning en begeleiding op zich neemt.

Samen maken we er een zinvolle en fijne basisschooltijd van.