Het is mogelijk voor jou te kijken naar onderwijsondersteuning als je iets anders nodig hebt. Op de Liduina is een kwaliteitscoördinator. In afstemming met de directeur geeft zij advies en ondersteunt de leerkracht in het werk met de leerlingen. De mogelijkheden zijn in het schoolondersteuningsprofiel vastgesteld. Ook kan advies ingewonnen worden bij het Steunpunt van KOE. Waar nodig wordt contact gelegd met het regionaal zorgnetwerk voor advies en begeleiding.