werkgroepen ouders/verzorgers

Ouders/verzorgers op de Liduina zijn nauw betrokken bij de school. Ook komt die betrokkenheid tot uiting in de werkgroepen die er zijn. Naast de OR en de MR zijn er de volgende groepen ouders/verzorgers die hun steentje bijdragen:

-veegouders: Deze ouders/verzorgers helpen wekelijks bij het opvegen van het vele zand op het kleuterplein. 

-luizenouders: Na elke vakantie worden de leerlingen gecontroleerd op het wel of niet hebben van luizen.  

-biebouders: De bibliotheek wordt door hen gerund. Op tourbeurt is er een ouder/verzorger die de leerlingen helpt bij het vinden van een boek en de bieb op orde houdt.

-decogroep: Een paar keer per jaar wordt de school opnieuw aangekleed en versierd.