logopedie

Vanaf de start op de Liduina wordt de ontwikkeling van de Nederlandse taal nauwlettend gevolgd. Het is immers in de basis van groot belang om de lessen goed te kunnen volgen.

Het spreken is een belangrijk middel om contact te maken. Met spraak en taal leert een kind te zeggen wat het wil, denkt en voelt. Dat is ook nodig voor een goede sociaal emotionele ontwikkeling. 

Problemen op het gebied van spraak, taal, adem, stem, mondgedrag, eten en drinken, gehoor, lezen en schrijven en dyslexie behoren tot het werkgebied van logopedisten. Zij doen onderzoek, geven advies, behandeling en training op het gebied van mondelinge en schriftelijke communicatie.

De logopedische behandeling voor kinderen wordt vergoed door de basisverzekering. Bij de verwijzing wordt u ondersteunt door de leerkracht, in samenwerking met de kwaliteitscoördinator.