het jonge kind

De vorm en de inhoud van het onderwijs aan jonge kinderen vormt de basis voor hun ontwikkeling in de toekomst. Deze basis moet stevig en duidelijk zijn. We houden goed in de gaten hoe jonge kinderen leren en zich ontwikkelen. Dat doen we door goed naar kinderen te kijken, hun ontwikkelingsfase in beeld te hebben en door uit te gaan van spel en spelen als centrale activiteit.