Integraal Kind centrum

Samen met de Lonnekerschool en Kinderopvangorganisatie Humanitas maken wij deel uit van het IKC Lonneker. Een integraal kindcentrum is een plek waar iedereen samenwerkt vanuit één visie, één team en één plan. De pedagogisch medewerkers van Humanitas en onze interne begeleider, Rozalien Slag, zorgen er samen voor dat de overdracht vanuit het peuterarrangement en de BSO richting basisschool soepel verloopt. Humanitas verzorgt de peuterarrangementen en de kinderopvang vlak bij onze school. De buitenschoolse opvang is gevestigd binnen onze school.
Hier kunt u onze visie lezen en waar wij voor staan.