Basisschool Liduina is een katholieke basisschool voor alle kinderen. Samen met ouders begeleiden wij leerlingen in hun groei naar volwassenheid: we hopen dat zij mooie mensen worden die open staan voor de ander en vertrouwen hebben in het leven. Christelijke waarden en normen vormen hierbij voor ons de leidraad, maar ouders en kinderen met een andere (geloofs)overtuiging zijn ook van harte welkom. We verwachten van alle leerkrachten, ouders en kinderen dat zij respect hebben voor elkaars overtuigingen. De feesten Kerstmis, Pasen en Pinksteren worden vanuit verschillende tradities bekeken en gevierd.

Vanuit onze christelijke levensovertuiging vinden wij dat iedereen mag zijn zoals hij of zij is. We leren onze leerlingen om in onze school én daarbuiten respectvol met elkaar om te gaan en verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en hun omgeving. We zitten bij elkaar op school, wonen in hetzelfde dorp en bewonen samen deze wereld: met elkaar zijn we verantwoordelijk voor het welzijn van onze naaste.