Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich bij ons op school veilig voelen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Op de Liduina werken we daarom onder andere met een anti-pestprotocol en een veiligheidsplan.