Digitaal onderwijs

We leven in een digitale wereld: steeds meer zaken worden gedigitaliseerd en kinderen werken en spelen thuis op de computer. Wij vinden dat ons onderwijs moet meegaan in de steeds veranderende maatschappij en dat ons onderwijs herkenbaar moet zijn en blijven voor ouders en leerlingen.

Onze leerlingen werken met de middelen van deze tijd. Zo worden betere resultaten behaald en kunnen ze op een prettige en aansprekende manier met oefenstof en toetsstof omgaan. In meerdere groepen wordt structureel gewerkt met mini-iPads en Chromebooks onder leiding van onze ICT-specialisten. Zij begeleiden de leerkrachten in het goed en verantwoord inzetten van deze hulpmiddelen. De computer gebruiken we als middel en niet als doel. Het digitale onderwijs op onze school is volop in ontwikkeling. Dit is wat we al gerealiseerd hebben:

• Moderne touchscreenborden in alle groepen;
• In de groepen 1 tot en met 3 werken de kinderen met iPads;
• In de groepen 4 tot en met 8 wordt met Chromebooks gewerkt;
• Een digitaal informatiesysteem voor medewerkers en ouders:
Parro 
• Voor leerlingen met dyslexie wordt gewerkt met Read and write

Wij vinden het belangrijk dat zowel ons team als kinderen ‘mediawijs’ zijn. Hierbij gaat het om ICT-vaardigheden, veilig gebruik maken van internet en social media en het kritisch omgaan met (online) informatie. Vanaf groep 5 wordt daarom aandacht besteed aan mediawijsheid. In groep 7 en 8 maken onze leerlingen spelenderwijs kennis met de kansen en de gevaren van media door middel van ‘MediaMasters’. Dit is een spel over de kansen en gevaren van (digitale) media.