Bewegingsonderwijs en sport

Op het programma van de kinderen van de groepen 1 en 2 staat elke dag ‘spel en beweging’. Dit kan lekker buitenspelen zijn of een gym- of spelles in de speelzaal van onze school. De groepen 3 tot en met 8 hebben elke dag twee pauzes waarin ze op het schoolplein kunnen spelen. Daarnaast volgen ze twee keer per week een les bewegingsonderwijs. Eén les wordt verzorgd door de vakleerkracht bewegingsonderwijs en de andere les door de eigen leerkracht. De lessen vinden plaats in de gymzaal die naast onze school staat.

Ieder jaar worden er ook verschillende schoolsporttoernooien georganiseerd. De kinderen kunnen hier onder begeleiding van een leerkracht en enthousiaste ouders aan deelnemen. Basisschool Liduina is dan ook altijd met een aantal teams van de partij!