je veilig voelen op school

Het team van basisschool Liduina vindt het belangrijk dat álle kinderen zich veilig voelen in en rond de school. Daarom hebben we, samen met leerlingen, afspraken gemaakt over hoe we ons gedragen in de school en op het schoolplein. We gaan op een respectvolle manier met elkaar omgaan en zorgen er samen voor dat er niet gepest wordt. De eerste twee weken van een nieuw schooljaar zijn ‘Gouden Weken’, daarna vindt elke maandag na een vakantie de ‘Gouden Dag’ plaats. Tijdens de Gouden weken en dagen worden er verschillende activiteiten georganiseerd die bijdragen aan een heel fijn schooljaar voor álle kinderen op school. Vanaf groep 5 nodigen wij de kinderen ook uit om, samen met de ouders, naar de voortgangs- en rapportgesprekken op school te komen. Ook in deze gesprekken is er aandacht voor een prettig schoolklimaat en veiligheid.

Vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie je terecht kunt met vertrouwelijke zaken of persoonlijke problemen. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met pesten. Bij ons op school kun je hiervoor terecht bij Sharon Teunissen of Robin Kuilder, zij zijn de vertrouwenspersonen op onze school. Sharon of Robin kunnen je helpen met het oplossen of voorkomen van problemen, ze gaan altijd vertrouwelijk om met de dingen die je vertelt.