Schooltijden

Wij hanteren een continurooster dat gebaseerd is op het zogenoemde vijf gelijke dagen model. Dat wil zeggen dat wij alle dagen dezelfde schooltijden hebben: van 8.30 uur tot 14.15 uur. De groepen 1 en 2 vormen op vrijdag een uitzondering: zij gaan dan tot 12.00 uur naar school.