Basisschool Liduina heeft een veiligheidsplan. Incidenten worden geregistreerd in ons leerlingvolgsysteem met als doel om herhaling te voorkomen, incidenten adequaat af te handelen en te evalueren. Waar nodig wordt er contact gelegd met de ouders. De incidenten worden besproken in het zorgoverleg waarbij de intern begeleider en de leerkrachten aansluiten. Bij herhaaldelijke incidenten wordt er een handelingsplan vastgesteld.