schoolraad

Sinds januari 2019 hebben we een echte schoolraad op onze school! In de schoolraad zitten kinderen uit de groepen 3 t/m 8. Tot en met groep 6 is er één vertegenwoordiger, uit groep 7 en 8 zijn er twee vertegenwoordigers. De vertegenwoordiger wordt gekozen door middel van een verkiezingscampagne in de afzonderlijke groepen.

Het doel van de schoolraad is kinderen te betrekken bij beslissingen in en rond de school. Ook willen we onze leerlingen op deze manier vertrouwd maken met het democratisch proces in onze samenleving. Kinderen leren dat ze inspraak hebben en kunnen oefenen met het verwoorden van hun mening. Een schoolraad is de ideale werkvorm om verschillende vaardigheden te oefenen, zoals discussiëren en debatteren op een assertieve en respectvolle manier.