Klasbord

Voor nieuws uit de groepen, zoals foto’s van een bepaalde activiteit, gebruiken wij Klasbord.nl. Dit is een gesloten systeem waarop alleen ouders van de betreffende groep kunnen inloggen. Ouders en verzorgers ontvangen hiervoor inloggegevens.